מחוב לאי־בעלות: המעבר מקפיטליזם נאו־ליברלי לנאו־פיאודליזם

מעבר לנאו־ליברליזם אנחנו עלולים למצוא את עצמנו לא במדינת רווחה פוסט־קפיטליסטית, אלא כצמיתים חסרי מעמד, חסרי רכוש וחסרי כוח פוליטי.