TAZמניה

מאת ארי בן אריה

הספר TAZ של חכים ביי ביקש לשלב בין פעולה פוליטית לפעולה רוחנית, ובין ערעור על הסדר החברתי לשאיפה לשחרור תודעתי. אך למרות היומרה הרדיקלית, ובחלוף 31 שנה, ניתן לתהות האם רעיונותיו של ביי אינם מסייעים היום דווקא בתחזוק הסדר הקיים.

אשליית הצמיחה הירוקה

מאת ג'ייסון היקל

כדי להתמודד עם משבר האקלים, מבטיחים לנו שכל מה שצריך לעשות הוא לעבור לאנרגיה "נקייה" ולצמיחה "ירוקה". אך כיום כבר ברור שהדבקות בצמיחה הקפיטליסטית מחייבת ניצול בלתי פוסק של משאבים שבסופו קריסה אקולוגית.

תנועת הנגד: הגל הראשון של קבוצות אוהדים בכדורגל הישראלי

מאת גלעד ניצן

ההסחרה של הכדורגל הפכה את הענף לעסק וניתקה את הקבוצות מבסיס האוהדים שלהן. בעשורים האחרונים התפתחה לכך חלופה דמוקרטית: קבוצות בבעלות ובניהול האוהדים.

אנחנו צריכים חברים

מאת ג'ודי דין

במשך זמן רב מדי טשטשה הרטוריקה האינדיווידואליסטית של "דאגה עצמית" את יכולתנו לעבוד בצורה קולקטיבית למען מטרות משותפות. החברות הפוליטית עוסקת באחריות הדדית – אחריות שהופכת אותנו לטובים וחזקים יותר ממה שאנחנו יכולים להיות לבדנו.

עולם ללא עבודה?

מאת ארון בן עניו

השיח העכשווי על אוטומציה הוא תגובה למגמה עולמית ממשית: ישנן מעט מדי משרות עבור יותר מדי אנשים. אולם שיח זה מתעלם מהמקורות האמיתיים של המגמה: נסיגת התעשייה, התכווצות ההשקעות, ואליטות אולטרה־עשירות אשר חוסמות את הדרך אל חברה שבה המחסור הוא נחלת העבר.

לסייע לעניים כדי לשמר את העוני

מאת דני גוטוויין

'כלכלה עניה', ספרם של הכלכלנים זוכי פרס נובל אבהיגי'ט ברנג'י ואסתר דופלו, מבקש לסייע לעניים על ידי שילוב בין ניסויים אקראיים ויצירת תמריצים. בפועל, גישתם מתעלמת מהגורמים המערכתיים לעוני ומגנה על הסדר הכלכלי הנאו־ליברלי.

למה שיהיה אכפת לנו מאי־שוויון?

מאת ת. מ. סקנלון

מבקרי השוויון טוענים שעוני הוא הבעיה ולא האי־שוויון, ושביקורת על פערים בחברה נובעת מקנאה. אבל יש סיבות טובות להתנגד לאי־שוויון בפני עצמו ולתוצאות שהוא גורם.

הבעיה עם קהילתנות

מאת גולי דולב-השילוני

התיאוריה הקהילתנית של הפילוסוף מייקל סנדל מבקרת את הליברליזם וכשליו המוסריים של השוק, אבל מתעלמת מהמרקסיזם ומהאופן שבו השוק מעצב את החברה.

זרעי הבאובב

מאת אורי שוסטר

שלוש הערות על עלייתה של ההומופוביה.

בטיפול

מאת אורלי בנימין

המועסקות בשירותי הבריאות, החינוך והרווחה נתונות לרפורמות חוזרות ונשנות הפוגעות בתנאי העבודה שלהן. התמודדות והתנגדות לרפורמות מצריכה בנייה של גשרים וקואליציה רחבה של מקצועות הטיפול.

איך להיות אנטי-קפיטליסט במאה ה-21

מאת אריק אולין רייט

אנטי-קפיטליזם איננה רק עמדה מוסרית כנגד חוסר צדק – היא גם בנייתה של אלטרנטיבה