ג'נטריפיקציה היא חלק בלתי נפרד מתכנון עירוני קפיטליסטי

מאת סמואל סטיין

קפיטליסטים כבר משתמשים במדינה כדי לעצב מחדש את הערים שלנו. כדי שתשרת את האינטרסים של אנשים עובדים, אנחנו צריכים להשתמש במדינה בצורה שונה לחלוטין.

בריאות לכולם

מאת ירון הופמן-דישון

ההתנהלות סביב חיסוני הקורונה חושפת את הבעיות בתעשיית התרופות העולמית, המתאפיינת במחירים גבוהים של תרופות, רווחי עתק של התאגידים ופערים עצומים בנגישות לבריאות.

בזכות הכנסה בסיסית אוניברסלית

מאת נדב פרץ-וייסוידובסקי

הכנסה בסיסית בגרסתה השמאלית איננה "סוס טרויאני" אלא מרכיב חשוב בארגז הכלים הסוציאליסטי.

המיתוס של השוק החופשי

מאת בועז גרפינקל

בקפיטליזם השוק איננו "חופשי", אלא יציר המדינה. הדרישה לשיחרורו של השוק היא בפועל קריאה להתערבות המדינה לטובת בעלי ההון.

הנתונים מראים שסוציאליזם עובד

מאת ניק וארינו

תחת סוציאליזם אנשים חיים טוב יותר. עובדה.

הבועה של הכנסה בסיסית

מאת נווה פרומר

הרעיון של הכנסה בסיסית אוניברסלית צובר פופולריות בעקבות משבר הקורונה, ומוצג כפתרון לרבות מבעיות הקפיטליזם. בפועל הוא מביע הגיון נאו־ליברלי מופרט המתמקד רק בהשתכרות וצריכה אישית, במקום הגיון חברתי המבקש לשנות את צורות הייצור, העבודה והתשתיות הציבוריות.

בין הכיבוש לקפיטליזם

מאת עודד ניר

ישנן שתי פרשנויות רווחות לקשר בין הכיבוש לקפיטליזם, שכל אחת מהן מזהה באחד המרכיבים את הגורם המכריע. אבל היחס בין הכלכלה לפוליטיקה הוא שאלה דינמית שהתשובה עליה יכולה לייצר אופקים פוליטיים חדשים.

ריאליזם קפיטליסטי

מאת מרק פישר

בעידן הנאו־ליברלי, קל יותר לדמיין את סוף העולם מאשר את סוף הקפיטליזם. עירעור על מה שנתפס כמובן מאליו הוא הצעד הראשון לעבר שינוי.

מה השמאל יכול ללמוד מהעשור האחרון?

מאת אור דר

בעקבות המשבר של 2008, השמאל הרדיקלי זכה להצלחות מרשימות לצד כישלונות מהדהדים. משבר הקורונה הוא הזדמנות להפיק לקחים ולגבש אסטרטגיה.

חופש יזמי ללא נאו־פאודליזם

מאת שרה וגנקנכט

ההון בימינו הוא נכס שמקנה שליטה ועוצמה למיעוט קטן. מערכת כלכלית צודקת ויעילה צריכה לקדם דמוקרטיזציה של ההון שתבטיח את האינטרסים של העובדים וכלל הציבור.

ג'נטריפיקציה היא חלק בלתי נפרד מתכנון עירוני קפיטליסטי

מאת סמואל סטיין

קפיטליסטים כבר משתמשים במדינה כדי לעצב מחדש את הערים שלנו. כדי שתשרת את האינטרסים של אנשים עובדים, אנחנו צריכים להשתמש במדינה בצורה שונה לחלוטין.

בריאות לכולם

מאת ירון הופמן-דישון

ההתנהלות סביב חיסוני הקורונה חושפת את הבעיות בתעשיית התרופות העולמית, המתאפיינת במחירים גבוהים של תרופות, רווחי עתק של התאגידים ופערים עצומים בנגישות לבריאות.

בזכות הכנסה בסיסית אוניברסלית

מאת נדב פרץ-וייסוידובסקי

הכנסה בסיסית בגרסתה השמאלית איננה "סוס טרויאני" אלא מרכיב חשוב בארגז הכלים הסוציאליסטי.

המיתוס של השוק החופשי

מאת בועז גרפינקל

בקפיטליזם השוק איננו "חופשי", אלא יציר המדינה. הדרישה לשיחרורו של השוק היא בפועל קריאה להתערבות המדינה לטובת בעלי ההון.

הנתונים מראים שסוציאליזם עובד

מאת ניק וארינו

תחת סוציאליזם אנשים חיים טוב יותר. עובדה.

הבועה של הכנסה בסיסית

מאת נווה פרומר

הרעיון של הכנסה בסיסית אוניברסלית צובר פופולריות בעקבות משבר הקורונה, ומוצג כפתרון לרבות מבעיות הקפיטליזם. בפועל הוא מביע הגיון נאו־ליברלי מופרט המתמקד רק בהשתכרות וצריכה אישית, במקום הגיון חברתי המבקש לשנות את צורות הייצור, העבודה והתשתיות הציבוריות.

בין הכיבוש לקפיטליזם

מאת עודד ניר

ישנן שתי פרשנויות רווחות לקשר בין הכיבוש לקפיטליזם, שכל אחת מהן מזהה באחד המרכיבים את הגורם המכריע. אבל היחס בין הכלכלה לפוליטיקה הוא שאלה דינמית שהתשובה עליה יכולה לייצר אופקים פוליטיים חדשים.

ריאליזם קפיטליסטי

מאת מרק פישר

בעידן הנאו־ליברלי, קל יותר לדמיין את סוף העולם מאשר את סוף הקפיטליזם. עירעור על מה שנתפס כמובן מאליו הוא הצעד הראשון לעבר שינוי.

מה השמאל יכול ללמוד מהעשור האחרון?

מאת אור דר

בעקבות המשבר של 2008, השמאל הרדיקלי זכה להצלחות מרשימות לצד כישלונות מהדהדים. משבר הקורונה הוא הזדמנות להפיק לקחים ולגבש אסטרטגיה.

חופש יזמי ללא נאו־פאודליזם

מאת שרה וגנקנכט

ההון בימינו הוא נכס שמקנה שליטה ועוצמה למיעוט קטן. מערכת כלכלית צודקת ויעילה צריכה לקדם דמוקרטיזציה של ההון שתבטיח את האינטרסים של העובדים וכלל הציבור.